Trong mỗi phần game Touhou mới đều xuất hiện không ít những nhân vật mới và chắc hẳn mỗi nhân vật đó đã để lại cho bạn những ấn tượng khác nhau. Vậy theo bạn những nhân vật Touhou nào mà bạn cảm thấy là ấn tượng hơn hết trong mỗi phần game mà bạn đã chơi qua và tại sao bạn lại có ấn tượng những nhân vật nhất? (Chỉ chọn một nhân vật cho mỗi phần game).

Click để đọc thêm…