Trong TRC, các nhân vật đã được tru du qua rất nhiều thế giới khác nhau.  Thế giới nào để lại ấn tượng với bạn nhất, thế giới nào bạn muốn đến nhất . . .

Click để đọc thêm . . .