Album tổng hợp Megurine Luka đầu tiên của ExitTune. Bao gồm các hit lớn như “Just Be Friends,” “Toeto,” “No Logic,” “Hoshikuzu Utopia,” và vài bài mới gần đây như “DYE”, “Kimi no oto ga”, cover được phác thảo bởi Gita. Một album không thể bỏ qua với những ai yêu thích Vocaloid và Luka.

Download: Lossy :: Lossless