Trong 1 tương lai rất xa….hay từ quá khứ xa xôi nào đó, loài người phân tán khắp dải ngân hà, thiết lập thuộc địa trên các hành tinh xa xôi, dân số loài người phát triển quá nhanh đã dẫn tới tình trạng cạn kiệt tài nguyên làm con người lâm vào tình trạng tuyệt vọng.

Click để đọc thêm…