Buổi hòa nhạc của Miku vào ngày 3/5/2011 tại Sapporo.

Click để đọc thêm…