Là AMV của Kotonoha no Niwa, bài Kotonoha. Và cũng là end của Kotonoha no Niwa

Click để đọc thêm…