Ấm áp hơn hi vọng, sâu hơn nỗi tuyệt vọng, đó chính là tình yêu.

Click để đọc thêm…