Anime lấy bối cảnh một thế giới viễn tưởng tên Gamindustri, tại đó có bốn vương quốc Planeptune, Lastation, Lowee và Leanbox do 4 nữ thần cai trị.

Click để đọc thêm…