Số tập: 1
Thời gian: Jan 10, 2014
Thể loại: tMusic, Slice of Life
Studio: Tatsunoko Productions, Ordet

Click để đọc thêm…