[Kimi-fansub] White Album 2

January 29, 2014 | | Torrent

Như thể hòa cùng tiếng ghita trong phòng âm nhạc buổi chiều tà.
Như thể hòa cùng tiếng đàn piano của ai đó ở phòng bên cạnh.
Một tiếng hát cất lên nơi sân thượng đã kết nối ba giai điệu lại với nhau.
Để rồi vào ngày cuối thu ấy, một người đã biết yêu…

Click để đọc thêm…