Vậy là cũng được hơn 1 năm mà quỹ rep chưa có thêm đồng nào, và giờ thì cạn rồi. Để có nguồn rep cho các hoạt động của box, mình mở topic thông báo và kêu gọi sự đóng góp của các bạn.

Click để đọc thêm…