Sau một thời gian dài delay chán chê, cuối cùng event cũng được tổ chức theo hướng gọn nhẹ mà tập trung chuyên môn.
Event này nhằm mục đích bổ sung huy hiệu mới cho bộ huy hiệu hiện tại của box. Vì thể huy hiệu mới phải hợp tông bộ cũ

Click để đọc thêm…