Anime kinh dị, tâm lý xã hội nổi tiếng mà không ai không biết. Một trang web chỉ xuất hiện vào đúng 12h đêm Khi bạn điền tên kẻ thù của mình vào trang web ấy.

Click để đọc thêm…