Nói đơn giản là các bạn download torrent trên tracker sẽ không bị tính dung lượng download.

Click để đọc thêm…