Nói đơn giản là các bạn download torrent sẽ được trừ đúng số MB download đã download của torrent đó.

Click để đọc thêm…