Những bài nhạc Vocaloid nổi tiếng được trình bày bởi những giọng ca đình đám trong làng Jrock như ADAPTER。, Wizard, ZUCK, lolita, 23-q, ZORO, Dynamite, Marilyn, DIAURA, Dolly, Hana Shounen Baddies, MEJIBRAY, LOST ASH… sao không nghe thử nhỉ

Click để đọc thêm…