Air là một Visual Novel được phát triển bởi Kei, được phát hành trên hệ máy PC vào ngày 8 tháng 9 năm 2000 dưới dạng H game. Các phiên bản tiếp theo lượt bỏ bớt phần nội dung 18+ được phát hành trên các hệ máy PC, Dreamcast và PlayStation 2 (PS2).

Click vào để đọc thêm…