Vậy là hơn nửa tháng trời ròng rã cùng đồng hành với quá trình hoàn thiện Magazine cuối cùng đã kết thúc rồi. Đã đến lúc chúng ta có thể cùng nhau mỉm cười tự hào mà nhìn lại thành quả mà member 27FC đã nỗ lực dồn hết công sức và tâm huyết để hoàn thành. Mong rằng các fan 27 trong nhà 27FC nói riêng và toàn bộ fan KHR nói chung sẽ yêu quí và trân trọng nó. Xin cảm ơn mọi người.

Click để đọc thêm…