:: Type: TV Series
:: Categories:
:: Info: Anime nói về 1 anh chàng khi cầm micro lên sẽ trở thành 1 pro singer ….

Download: Vietsub