Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng đã từng mơ mình có phép thuật, hoặc là phép thuật tồn tại trong cái thế giới này. Nhưng theo thời gian, điều đó càng ngày càng có vẻ vô thực… Vậy tại sao chúng ta không cùng sống lại những kỉ niệm đó bằng Anime này nhỉ.
Click để đọc thêm…