♦Thể loại: Action, Adventure, Magic♦
♦Tác giả: Ootaka Shinobu♦
♦Đạo diễn: Masunari Kouji♦
♦Sản xuất: A-1 Pictures♦

Click để đọc thêm…