“Nền văn minh sụp đổ
Trái Đất ngập tràn khói độc
Từ một vũng đầm lầy
Do sự phẫn nộ tạo ra.

Click để đọc thêm…