Một cậu trai bị head-shot do cứu người khác được đầu thai vào một con chó để rồi gặp lại người mình đã cứu hóa ra là một bạo dâm cầm kéo…

Click để đọc thêm…