Là phần 2 của Gundam SEED. Đồ họa hơi cũ nhưng mà quánh nhau siêu hay.

Click để đọc thêm…