Sự hiểu lầm của Pokemon Arceus trong quá khứ với loài người đã dẫn đến sự diệt vong của nhân loại trong tương lai.
Liệu Satoshi và các người bạn đồng hành của mình có thể hóa giải được hiểu lầm và tái lập lại lịch sử không? Mọi người cùng theo dõi Movie để biết nhé ^^

Click vào để xem thêm…