Vầng trăng ẩn mình sau màn mây
Kí ức phù du về những ngày oi ả
Muốn quên đi nhưng sao  mãi hiện về
Hòa vào dòng lệ không ngừng rơi.

Click để đọc thêm…