Rồi một ngày nào đó, bàn tay của anh, và cả hơi ấm của anh
Sẽ biến mất đến một nơi em không thể nào chạm tới.
Để hai người được sống hạnh phúc bên nhau
tại một góc khuất nào đó trên hành tinh mãi xoay vần.

Click để đọc thêm…