Nhen nhóm trong lòng đốm lửa bên lề trái tim
Từ khi nào lửa cháy lan thành ngọn lửa yêu thương?
Cánh bướm của em mù quáng bay lượn lờ
Để những hạt phấn vương lại trên tay ai.

Click để đọc thêm…