Dẫu cho muôn ngàn bầy chim không còn tung cánh bay
Và sắc trời không còn trong xanh như trước.
Em vẫn giang rộng đôi cánh khát khao.
Và cùng anh cảm nhận cơn sốt này.

Click để đọc thêm…