Cõi đời này… không cho em quyền mơ ước sao?
Chỉ vì một lời nói dối, em vô tình khiến anh phải khóc.
Em đã phạm bao nhiêu lỗi lầm không sao kể hết
Đó là những lần cầm tay anh
Và những lần sống lặng thầm bên anh.

Click để đọc thêm…