Vở kịch bất tận sắp bắt đầu…

Cô thật là may mắn
Cuối cùng cô cũng tìm ra nơi hẻo lánh này
Giờ đây, cô phải tìm ra lời giải
để chấm dứt cơn ác mộng đêm nay.
Bằng không, đừng hòng sống sót rời khỏi đây và thoát khỏi đêm xấu số này.

Click để đọc thêm…