Ngày hôm đó, bên nhau, bước đi trên con đường về
Tay trong tay, chúng mình cười nói râm ran,
Thật lâu, thật lâu, em cứ ngỡ giây phút này kéo dài mãi…
Vậy mà, lời nói cuối cùng của anh: “Cảm ơn vì tất cả.”
vẫn còn văng vẳng đâu đây…

Click để đọc thêm…