Miễn là đồ ăn ngon, em sẽ về sống chung.
Miễn là kênh truyền hình hài hước, em sẽ lại xem cùng.
Chỉ cần chăn ấm nệm êm, em sẽ đến ngủ cùng.
Nếu cần gì khác hơn, anh được phép đòi hỏi…

Click  để đọc thêm…