Những cảm xúc vỡ tan này của tớ
Rồi sẽ xoá nhoà hình bóng cậu
Khi màn đêm kéo đến
Ánh lửa nhỏ trong lòng đã phụt tắt
Nhưng mà sợi chỉ dài cậu thắt rất chặt
Mãi không chịu buông lơi.
Nên sẽ có một ngày, chúng mình còn gặp lại
Nhất định là thế.

Click để đọc thêm…