Có một nơi bọn mình từng tay trong tay
Và những cuộc tranh cãi về tình yêu cũng diễn ra tại đó
Chẳng cần biết để làm gì, chúng ta cứ nô đùa như vậy
Không còn là trẻ thơ, mà cũng chưa thực sự trưởng thành…

Click để đọc thêm…