Bài hát thứ 9 trong album “Hanataba – the best of doriko”

Một sắc đỏ, tương phản với bầu trời xanh trong kí ức.
Ngày hạ mà em gặp anh đó,
Em chẳng hề quên, cả ngày cả đêm,
Mãi ngắm nhìn anh tươi cười.

Click để đọc thêm…