“Hôm qua anh ăn gì?”
“Anh làm gì?”
“Một ngày anh nghĩ về em bao nhiêu lần?”
Sao không chia sẻ với em những việc ấy đi!

Click để đọc thêm…