Bảng phong thần các top torrent lần này sẽ tinh anh trong làng “thiếu vãi” và “há rèm”. Thật bất ngờ khi High School có thể đánh bại “vô số” đối thủ khác chung làng. Muốn biết tại sao? Download về xem sẽ rõ.

Click để đọc thêm…