Ờ thì Gundam ó. Quá quen rồi. Nhấn phát download về xem.

Click để đọc thêm…