Hiện là một trong những top torrent hiện nay với lượng seed hơn chục mạng. Download trực tiếp và nhanh chóng, resum dễ dàng. Cùng với sự nổi tiếng không gì sánh lại của bộ Fate Stay Night, không có lý do gì lại không download ngay về xem.

Click để đọc thêm…