Làm sản phẩm của SHAFT nên chất lượng và độ lạ mắt miễn chê. Thêm một bộ của SHAFT nữa khiến người xem phải đập bàn đập ghế :)). Download ngay và cất bàn ghế cẩn thận, gian hồ hiểm ác!
P/S: Nhân tiện đây thì có bạn nào đó gọi tên bộ này là “Ma nữa trá hình”. Mình thích cái tên này.

Click để đọc thêm…