Nếu nói về anime này, thì mình chỉ có thể nói đây là đỉnh của đỉnh. Người xem sẽ phải đập bàn đập ghế khi xem. Với sự đầu tư cực kỳ ấn tượng về hình ảnh thì không nên ngần ngại xem bản Blue-ray để thưởng thức hết được tác phẩm. Với lượng seed khá tốt, bạn không cần phải lo lắng nhiều về việc download lắm.

Click để đọc thêm…