Takeshi Nanase là một nam sinh trung học bình thường có một quá khứ có phần tắm tối. Do một số hoàn cảnh nhất định mà cậu đã trở thành một cặp đôi “giả” với cô bạn thuở nhỏ Kurumi Isoshima, nhưng mặt khác, cậu sống một cuộc sống bình thường…

Click để đọc thêm…