Phần 2 của ss1, vẫn là Hội chứng tuổi teen và các câu chuyện xoay quanh Dark Flame Master và Tà Vương Chân Nhãn. Cũng có thêm 1 nhân vật mới giáng trần và nhập bọn… Nói chung là mình cũng không mong chờ ss2 cho lắm, nhưng vẫn sẽ làm hết sức như ss1.

Click để đọc thêm…