Togashi Yuuta từng bị Chuunibyou (hội chứng tuổi teen) và Takanashi Rikka, 1 cô bé vẫn còn bị Chuunibyou. Rồi 2 người đã lập giao ước tình yêu với nhau

Click để đọc thêm…