:: Type: TV Series
:: Categories: Comedy, Drama, Ecchi, Magic, Romance, Harem, Sudden Girlfriend Appearance
:: Info: Nhìn cái genre là bik, Harem + Sudden Girlfriend Appearance = 1 thèng kon zai rất là bình thường, đang sống bình thường thì tự dưng vào 1 ngày khác thường
có 1 em xinh như mộng đến bảo “Từ giờ mình sẽ là vợ chồng”

Download: Engsub | Vietsub