Đúng như tên gọi, đây là cuộc thi tạo torrent cho các anime đã hoàn thanh của VNFS. Và đây không phải là cuộc thi upload, giữ seed. Thi tạo torrent nghĩa là ai tạo nhiều thì thắng, không nhất thiết phải là uploader của trang tracker, các bạn có thể tạo torrent và gửi cho mình upload lên tracker dùm.

Click để đọc thêm…