[ATeam] Gungrave

September 5, 2010 | | VietSub

:: Type: TV Series
:: Categories: action, drama, science fiction, supernatural
:: Info: Brandon Heat và Harry MacDowel hai người bạn thân, họ sống một cuộc sống vô tư lự ngoài vòng pháp luật cùng với những người bạn của mình, nhưng bị kịch diễn ra sau khi tất cả những người bạn của họ đều bị mưu sát.

Download: Engsub | Vietsub