Câu truyện bắt đầu ở thế giới Gamindustri gì gì đó, trong đó 4 nữ thần 4 hệ máy cai trị 4 đất nước. Neptune ở Planeptune, Noire ở Lastation, Blanc ở Lowee, và Vert ở Leanbox ( a.k.a PC, PS, Wii, Xbox wink.gif. Cùng những đứa em của họ là Nepgear, Uni, Rom và Ram. Họ chiến đấu chống lại những quái vật (a.k.a virus, hack, chơi game lậu, v.v…) đe dọa thế giới Gamindustri của họ.

Click để đọc thêm…