:: Type: Series
:: Categories: Action, Conspiracy, Super Power, Tragedy, Violence
:: Info: Đây là ss2 của Darker than Black. Ai chưa coi ss1 thì nên coi ngay đi!!!
Bộ anime mà cá nhân tui mong đợi nhất mùa này

Download: Engsub | Vietsub